Alkolås för ökad trafiksäkerhet

Posted by in Sjukvård

Sverige har legat i framkant i många år med att förbättra trafiksäkerheten och är en förebild för många länder. Bland annat när det kommer till införandet av bältestvång både fram och bak i bilen samt krav på barnstolar. Förbud att köra alkoholpåverkad är en annan central fråga när det gäller att öka säkerheten i trafiken. Införandet av nolltolerans av alkohol har sänkt olycksantalet orsakade av alkoholpåverkade förare markant, men det är inte tillräckligt. För att ytterligare höja trafiksäkerheten arbetas det kontinuerligt med att inför alkolås för yrkesförare. För privatpersoner berör det främst personer med alkoholproblem och tidigare rattonykterhet, som behöver sitt körkort i arbetet.

Läs mer om intyg för alkolås

Idag finns alkolås i bruk inom viss yrkestrafik men det är än så länge långt ifrån allmängiltigt. De yrkesförare som använder det ställer sig mycket positiva till det, trots en del negativa faktorer som kyla, att fordonet tar lång tid att starta och att det är krångligt att blåsa. De som är mest negativa är de som inte använder det. Företagare inom transportbranschen ställer sig positiva och anser att detta lär bli ett måste i framtiden, särskilt då vissa effekter redan kunnat utmätas, såsom färre olyckor och färre sjukskrivningar.