God hälsa – Åtgärda Fukt i krypgrund med ett syllbyte

Posted by in Okategoriserade

Det har kommit in en stor mängd frågor gällande fuktskador i krypgrund, och vad som är lämpliga åtgärder. Nedanstående svar får ses som övergripande, men bygger på sakliga fackmannamässiga kunskaper, och de grundregler som gäller för denna typ av skador.

Mycket viktigt att tänka på att det oftast bara är toppen på isberget man ser vid okulär besiktning. Därför kan det vara bra att komplettera alla övriga åtgärder genom att även installera en högkvalitativ luftrenare som till exempel AirSteril. Ser man till de allra senaste rönen inom forskning kring hur farligt mögelgiftet och andra mögelmetaboliter kan vara, så visar det sig att det kan vara en bra hälsofrämjande åtgärd att montera en AirSteril. Det är givetvis upp till varje husägare att själv välja, men trots de åtgärder som det finns för att reducera effekterna av mögel, är det trots allt en stark rekommendation att byta ut mögelskadat material.

shutterstock_134016950

Handlar det om måttlig till riklig mängd mikrobiell påväxt, är det av yttersta vikt att byggnaden får en ordentlig besiktning. Vid en sådan besiktning får man svar på hur allvarligt angreppet är, och om även isolering bör bytas ut när man byter ut skadade och angripna byggnadsdelar. I värsta fall får man räkna med att även golvbjälklaget måste rivas ut. Blindbottnar som är angripna bör ovillkorligen bytas ut. Det man oftast inte ser med blotta ögat är om även marken är angripen, vilken den ofta är. Vid ett sådant angrepp bör markbeläggning grävas ut och saneras innan byggplast läggs för att förhindra vidare tillväxt. Detta stoppar också upp bildandet av lukt som i värsta fall annars kan tränga igenom till bostadsytor.

Fuktskada och lukt i krypgrund kan kräva ett syllbyte

Handlar det om en fuktskada i krypgrunden som börjat lukta, bör man snarast lokalisera skadan. Först därefter kan beslut tas om något byggnadsmaterial behöver bytas. Oavsett vilket är det viktigt att installera avfuktare för att problemen inte ska återkomma. Att renovera en fuktskada är både kunskaps-, och tidskrävande, och stora ekonomiska belopp är inblandade, men vi vet att många så klart vill komma tillrätta med problemen så snart som möjligt.

Vi brukar rekommendera att utgå från en steg för steg-lösning, det är dock viktigt att påpeka att man först kontrollerar markförhållande, dränering samt takavrinning, samt åtgärdar eventuella brister. Om ett steg i listan inte ger full effekt, går man vidare till nästa steg, tills man upplever att problemet är åtgärdat.

  1. Montera en sorptionsavfuktare med tillhörande undertrycksfläkt, och utvärdera åtgärden efter en period.
  2. Installera luftrenare som rensar bort lukt och mögel
  3. Eventuellt behöver ytterligare en undertrycksfläkt monteras. Var noga med att välja en modell som är anpassad för krypgrund.
  4. Förbättra ventilationen i hela huset genom att installera nytt ventilationsaggregat.
  5. Påbörja utbyte av skadat material. Tänk på att mögel- och luktskadat material kan finnas även i bostadsplan.

Denna lösning i flera steg har visat sig vara mycket effektiv, och ofta ser man mycket goda resultat redan efter steg ett eller två. I extra allvarliga fall, speciellt vid långvariga fuktskador, eller där det finns tryckimpregnerad syll inmonterad i byggnaden, kan man behöva gå vidare i checklistan och i undantagsfall till punkt fem. Vid de tillfällena är det lätt att tycka att man kanske lagt ut stora belopp i onödan, men så är det oftast inte. Även om det slutar med en djupsanering och byte av byggnadsmaterial, har man ändå nytta av avfuktaren för att förhindra att problem återuppstår. Även luftrenaren är en mycket bra investering, då mindre mängder lukt kan finnas kvar även efter en sanering, och bra ventilation är alltid en trivselhöjande åtgärd. Då återstår undertrycksfläkten, vilket är en ringa kostnad i sammanhanget, och den har oftast mycket bra andrahandsvärde.