Familjeterapi i Uppsala och Sollentuna

Posted by in Okategoriserade

När man stöter på problem i sitt familjeliv och har svårt att kommunicera med varandra och att lösa konflikter kan familjeterapi vara ett alternativ för att få en lösning på problemen. Bosse W håller familjeterapi för er i Uppsala och Sollentuna.

Så går familjeterapin i Uppsala och Sollentuna till

Att ni i Uppsala- och Sollentunaområdet vill ta hjälp med familjeterapi kan ha sin bakgrund i många olika typer av anledningar. Kanske beror det på att ni upplever att ni har för mycket konflikter inom familjen och har svårt att prata med varandra utan att bråka, kanske behöver ni familjeterapi eftersom att ni känner att ert förhållande som par inte går framåt eller kanske har ni tagit det gemensamma beslutet att gå isär och vill göra det på ett så lugnt vis som möjligt.

När ni i Uppsala och Sollentuna ska ta hjälp med familjeterapi börjar hela processen med att ni tar det första steget och faktiskt beslutar er för att ni vill ha hjälp och ringer till terapeuten. Efter samtalet träffas ni för ett första möta där ni går igenom er unika situation och ni även får information om hur familjeterapin kommer att gå till. Därefter kan familjeterapin ta sin början.

När familjeterapin i Uppsala och Sollentuna sedan börjar går det till på det viset att terapin sker steg för steg där gemensamma mål har satts ut som man tillsammans strävar efter att kunna nu under familjeterapin.

Att ha i åtanke vid familjeterapi

Bra att ha i åtanke när ni ska ta hjälp med familjeterapi i Sollentuna- och Uppsalaområdet är att allt som sägs på familjeterapin stannar mellan terapeutens fyra väggar. Viktigt under familjeterapin kommer även vara att alla som är delaktiga försöker att visa varandra den respekt som krävs för att man ska komma någonstans med familjeterapin.