Det här är kliniska studier av medicinteknik

Posted by in Okategoriserade

Inom sjukvården används många typer av läkemedel och medicintekniska produkter. För att utveckla och ta fram läkemedel och produkter som är av bra kvalitet finns det företag som utför kliniska studier av medicinteknik samt läkemedelsprövningar.

Läs mer om kliniska studier av medicinteknik

Kliniska studier av medicinteknik testar produkter till sjukvården.

Medicinteknik till sjukvården

Vid kliniska studier av medicinteknik och annat som ska användas inom sjukvården utförs en prövning av dessa produkter. Det som brukar kallas för medicintekniska produkter är allt från de allra minsta produkterna som ett stetoskop och ett litet sårskydd som placeras på huden när man fått ett sår till större tekniska produkter som ska användas exempelvis vid kirurgi. Det kan också vara sådant som en rullstol och olika typer av implantat.

Medicintekniska produkter kan alltså vara allt möjligt som har som syfte att användas inom sjukvården och som bidrar till att arbetet kan utföras på rätt sätt. Vid kliniska studier av medicinteknik utförs en prövning på någon slags produkt.

Kliniska studier av medicinteknik och andra studier

Förutom kliniska studier av medicinteknik utförs alltså även läkemedelsprövningar. Till skillnad från en klinisk studie av medicinteknik så är en läkemedelsprövning istället en undersökning av hur väl en viss typ av läkemedel fungerar och hur det fungerar när den tas upp av kroppen. Med den här typen av studier kan man få fram de läkemedel som passar bäst att använda.

Den här typen av studier kan man välja att delta i. Man är då en del av en studie som pågår under en viss tid där man vid bestämda tillfällen besöker den klinik som utför studien. För att veta mer om kliniska studier av medicinteknik och andra studier kan det vara bra att fråga en klinik som erbjuder detta.