Skadesanering och asbestsanering för en bättre hälsa

Posted by in Okategoriserade

Viktigt att man vänder sig till en saneringsfirma med många års erfarenhet som står för Kvalitet och Miljö. Grundläggande är ju att man använder sig av rekommenderade maskiner, skydd och tillvägagångssätt för en god arbetsmiljö vilket också säkerställer att miljöfarliga material hanteras på rätt sätt.

Vattenskador måste åtgärdas direkt

Vattenskador kan uppstå genom att vätskan tar sig in i ditt hem genom yttre påverkan. Eller så kan det vara så att vattenledningar och avlopp går sönder alternativt står och småläcker under en längre tid.

Asbest är farligt att hantera

De yrkesgrupper som är mest utsatta och riskerar att utsättas för asbest och även sjukdomar på grund av asbest är elektriker, snickare, golvläggare, rörläggare samt städpersonal. Asbest består av mycket små fibrer som kan ge stora skador och svåra lungsjukdomar på längre sikt om fibrerna följer med luften som vi andas ned i lungorna.

Hitta saneringsfirma i Stockholm

Bra med en bred saneringsfirma som kanske erbjuder klottersanering, klotterskydd och blästring. Serviceområden för oss är tex brandsanering, industrisanering med mera.

Våra kunder är kommuner, fastighetsbolag, förvaltningsbolag, fastighetsägare med flera. Wasasanering är verksamma och erbjuder asbestsanering i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering av asbest i ditt hem eller din fastighet.