Alkolås för ökad trafiksäkerhet

Posted by in Sjukvård

Sverige har legat i framkant i många år med att förbättra trafiksäkerheten och är en förebild för många länder. Bland annat när det kommer till införandet av bältestvång både fram och bak i bilen samt krav på barnstolar. Förbud att köra alkoholpåverkad är en annan central fråga när det gäller att öka säkerheten i trafiken. Införandet av nolltolerans av alkohol har sänkt olycksantalet orsakade av alkoholpåverkade förare markant, men det är inte tillräckligt. För att ytterligare höja trafiksäkerheten arbetas det kontinuerligt med att inför alkolås för yrkesförare. För privatpersoner berör…read more