PCB – en stor hälsorisk

Posted by in Okategoriserade

PCB, eller polyklorerade bifenyler som det heter, är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i isolerrutor, elektrisk utrustning och i golvmassor. Ämnet kan finnas i fogmassor i byggnader och anläggningar som har uppförts eller renoverats under perioden 1956–1973. Det är ägaren till fastigheten som är ansvarig för att det görs en ordentlig inventering och, om det krävs, en sanering av PCB PCB-sanering i Stockholm och Västerås Var kan man hitta PCB? PCB användes i bland annat fog- och golvmassor under den här perioden och i en del…read more