Misstänker du att ditt hus har radon? Utför en radonmätning!

Posted by in Okategoriserade

Att vistas i en fastighet där det finns radon är negativt ur många aspekter. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Radondöttrar fastnar på lymfpartiklar och dras ner till lungorna. Därför kan det vara en god idé att utföra en radonmätning för att säkerställa att huset är fritt från radon!

Radonmätning Stockholm

Radonmätning för hälsans skull

I dagsläget finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Med förhöjda halter menas ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³. Genom att utföra en radonmätning klargör detta om det finns ett problem men även hur omfattande det är. Ska radonhalterna sänkas under gränsvärdet görs även en radonsanering för att få bukt på problemet.

Alla fastigheter bör mäta sin radonhalt. Framförallt av hälsoskäl, men även av ekonomiska skäl. I riskzonen ligger framför allt småhus och lägenheter med markkontakt eller hus som byggts med blåbetong. Även hus med borrad eller grävd brunn kan ha större risk för radon.

Genom att utföra en radonmätning kan detta ge svar på vilka fastigheter som har förhöjda halter, men även ett kvitto på att halterna är på godkända nivåer i de hus som ligger under gränsvärdet.

radonmätning i stockholm

Mätningen visar vart radonet kommer från

Misstänker du att ditt hus har förhöjda radonhalter? Då kan det vara en god idé att ta reda på var radonet kommer ifrån för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Sådana radonmätningar kan utföras av speciella firmor i Stockholm. Med hjälp av mätinstrument kan man avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet och man kan även göra en mätning för att se var eventuell jordluft läcker in i huset.

Då kan du behöva göra en radonmätning

  1. Planerar du att renovera? Då kan det vara klokt att utföra en radonmätning.
  2. Om du misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.
  3. Om du planerar att ändra ventilationen eller uppvärmningssystemet är det klokt att kontrollera radonhalten först. Dels för att justeringar kan påverka radonhalten, dels för att välja ett system som kan hjälpa dig att sänka radonhalten