Misstänker du att ditt hus har radon? Utför en radonmätning!

Posted by in Okategoriserade

Att vistas i en fastighet där det finns radon är negativt ur många aspekter. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Radondöttrar fastnar på lymfpartiklar och dras ner till lungorna. Därför kan det vara en god idé att utföra en radonmätning för att säkerställa att huset är fritt från radon! Radonmätning Stockholm Radonmätning för hälsans skull I dagsläget finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Med förhöjda halter menas ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³. Genom att utföra en radonmätning klargör detta…read more