Sanering och hantering av PCB

Posted by in Hälsa, Miljö

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan år 1956 och 1973? Då finns det en risk att huset innehållet det hälsofarliga ämnet polyklorerade bifenyler, eller PCB som det också heter. I så fall bör du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Om det sedan visar sig att din fastighet innehåller höga halter av PCB är du som fastighetsägare skyldig att genomföra en PCB-sanering. Att sanera PCB är ett riskfyllt arbete och då kan man ta hjälp av behöriga firmor som hjälper till med…read more