PCB – en stor hälsorisk

Posted by in Okategoriserade

PCB, eller polyklorerade bifenyler som det heter, är ett miljögift som finns främst i fogmassor men även i isolerrutor, elektrisk utrustning och i golvmassor. Ämnet kan finnas i fogmassor i byggnader och anläggningar som har uppförts eller renoverats under perioden 1956–1973. Det är ägaren till fastigheten som är ansvarig för att det görs en ordentlig inventering och, om det krävs, en sanering av PCB

PCB-sanering i Stockholm och Västerås

Var kan man hitta PCB?

PCB användes i bland annat fog- och golvmassor under den här perioden och i en del produkter som kondensatorer, transformatorer och isolerglasrutor. Idag är de vanligaste ställerna man hittar PCB i fogmassor, golvmassor, elektrisk utrustning och i isolerrutor.

Fogmassor

PCB-haltiga fogmassor kan bland annat förekomma mellan fasadelement, i rörelsefogar, runt dörrar och fönster, under trösklar, runt balkonger vid anslutning till fasad samt i naturstensfasader.

Golvmassor

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor från åren 1956–1973. Golvmassorna är halkskyddande med kornighet i ytan och har lagts in i t.ex. storkök och industrilokaler och sprider PCB precis som fogmassor.

Elektrisk utrustning

PCB kan finnas i små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i större kondensatorer och transformatorer. I olika typer av byggnader kan de förekomma kondensatorer med PCB i lysrörsarmaturer, oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

Hantering och sanering av PCB

Är du ägare till en byggnad eller anläggning som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973 är du ansvarig för att det görs en inventering av PCB och att det görs en sanering om PCB hittas. Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa.

Ta hjälp med PCB-sanering i Stockholm och Västerås

UAMS är en firma som erbjuder trygg och säker PCB-sanering i Stockholm och Västerås. De har stor erfarenhet av PCB-sanering och utför allt från sanering till bortforsling av miljöfarligt avfall på ett säkert sätt.