En trygg och bra familjeläkare är värd att satsa på

Posted by in Okategoriserade

Att kunna känna sig trygg i sin vardag är viktigt och kan betyda olika från person till person. Men de flesta håller nog med om att en grundläggande trygghet är att man känner sig frisk och har hälsan i behåll. Hälsan är en viktig del som följer oss genom hela vårt liv – därför kan det kännas tryggt om du i din vardag har en bra familjeläkare som du kan lita på, och som framförallt är tillgänglig. T.ex. finns Familjeläkare & Hemsjukvård i Täby

Fördelar med familjeläkare

Det finns många fördelar med att ha en familjeläkare. Dels lär de känna dig och din familj och efter ett tag får man ett ömsesidig förtroende som växer fram som gör att man känner sig trygg, och det underlättar för läkaren att göra en bra medicinsk bedömning, då de får en helhetsbild av patientens hela livssituation.  Det blir också lättare för läkaren att följa upp hur patienten svarar på behandlingen. Medicin kanske behöver bytas ut eller dosen ändras, eller så behöver patienten kanske träffa en sjukhusspecialist för mer ingående utredning. Detta blir mycket enklare och snabbare att genomföra om man har en och samma läkare som träffas regelbundet. Dessutom när läkare och patient känner varandra behöver man inte börja om från början varje gång, vilket man får göra om man träffar en ny läkare. Allt detta ger en ökad livskvalitet!

En familjeläkare samarbetar också med sjukgymnaster, kuratorer, psykologer, distriktssköterskor eftersom det ibland kan vara bättre att få träffa någon annan än doktorn. Det viktigaste är att patienten får träffa den som kan ge bästa vård och hjälp.

Val av familjeläkare

Om du inte har valt någon familjeläkare ännu kan du teckna dig på en familjeläkarmottagning/vårdcentral som ligger närmast där du bor eller arbetar och som du helst vill gå till. Det finns både offentliga och privata familjeläkarmottagningar. Är det svart att välja kanske du kan hitta något tips på internet.