Personlig assistans, finns det seriösa aktörer, eller vill de bara tjäna pengar?

Posted by in Okategoriserade

Personlig assistans, finns det seriösa aktörer, eller vill de bara tjäna pengar?

Precis som i alla branscher där det är möjligt att göra en vinst finns det både seriösa och oseriösa aktörer bland assistansbolagen. Det har vid många tillfällen publicerats artiklar om hur olika former av bedrägerier skett och där assistansen inte varit väl genomförd. När lagen LSS trädde i kraft var det inte många som trodde att det skulle dyka upp så pass många och framför allt stora assistansbolag. De flesta trodde att brukarna skulle välja kommunerna, och en del menar att rutinerna kring den här typen av privata bolag inte riktigt är anpassade efter storlek och omfattning.

Att välja assistansbolag

Det viktigaste när du vill göra ett avtal om personlig assistans med ett privat bolag är att ha ett seriöst avtal, eventuellt med bilagor. Avtalet utgör en överenskommelse mellan brukaren och företaget, och där regleras bland annat respektive parters ansvar. Vilket ansvar olika bolag tar för olika aspekter i assistansen varierar och det i sig handlar mer om vad du själv vill sköta och vad du vill att assistansbolaget ska sköta.

Avtalet blir viktigt vid eventuella tvister mellan dig och företaget. Det bör till exempel vara reglerat vilken uppsägningstid brukaren respektive assistansbolaget har i avtalet.

Gör efterforskningar

Inför valet av assistansbolag bör du göra efterforskningar. Om du är med i någon förening eller organisation relaterad till din funktionsnedsättning kan det vara en god idé att höra sig för med dem eller med andra medlemmar. Du kan då få en uppfattning om huruvida de är seriösa och sköter sitt uppdrag bra, både gentemot dig och assistenterna.

Kontroll eller integritetskränkning

På senaste tiden har det debatterats huruvida det ska kunna göras oanmälda besök i hemmet hos brukare som har assistans. En del välkomnar detta, andra ser det som integritetskränkande. Anledningen till det här beslutet är att vissa företag misskött sig när det gäller bokföring och bemanning, och i särskilda fall till och med gjort sig skyldiga till vanvård. Detta har lett till att myndigheterna vill ha möjlighet att kontrollera att assistansbolagen sköter sig som de ska och att pengarna går till assistansen och kostnader som relaterar till den.

Att få ett oanmält besök av en myndighet kan dock upplevas som väldigt integritetskränkande. Själva syftet med lagen är att personer med varaktiga och stora funktionsnedsättningar ska kunna leva precis som alla andra, och det tillhör inte vardagen att få oanmälda besök av myndigheter i sitt hem.