Mögelsanering i Stockholm

Posted by in Miljö

När du funderar på att köpa hus finns det en sak som är oerhört viktig att vara uppmärksam på och det är mögel och andra bakterier som kan orsaka problem. Dessa problem finns i fler hus än man tror, var tredje hus tros vara drabbat. Mögel beror på dålig ventilation och fukt. Idag vet vi att mögel orsakar problem med hälsan så som allergier och andningsbesvär. Hur man reagerar är individuellt och det är inte alla som får en omedelbar reaktion. Mögel kan dock orsaka svåra sjukdomar på sikt. Om miljön inomhus inte är upp till standard behövs det åtgärder.

Oavsett om du misstänker att det hus du är intresserad av eller inte är drabbat kan det löna sig att utföra en besiktning. Med vår gedigna erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa dig. Vi utför besiktning av det objekt du funderar på att köpa. Misstänker du att ditt befintliga hus är anfrätt hjälper vi dig att hitta vad som orsakar det och föreslår åtgärder för att lösa det.

Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt problem. Söker du experter på mögelsanering i Uppsala och Stockholm som kan besiktiga, analysera och åtgärda så har du hittat oss!

Tjänster vi erbjuder

Varför mögel klassas som så farligt är för att det består av mikrosvampar och vissa sorter av bakterier. De får näring av organiska material och dessa material finns i alla fastigheter. Dessa mikroorganismer är luftburna och förekommer då även i inandningsluften. Misstänker du att mögel finns i din fastighet krävs en besiktning och en analys för att hitta orsaken.

Besiktning av hus

När vi gör en analys börjar vi med en besiktning. Gemensamt går vi igenom fastigheten för att utröna om det finns mögel. Detta sker både genom att undersöka visuellt och utifrån lukt, eftersom mögel har en mycket särpräglad doft. I samband med besiktningen går vi igenom ventilationen för att se dess status.

På besiktningar kan andra hjälpmedel så som mögelhundar användas eftersom deras luktsinne vida överstiger människan och de kan lättare urskilja mögeldoften. Ytterligare hjälpmedel är fuktmätare eller provtagning av material och luft.

Sanering

Saneringen vi utför sker enligt Miljöbalkens föreskrifter. Isblästring, foggning och torrsugning är de metoder som vi använder och har gedigen erfarenhet av vid fukt- samt mögelsanering. Vi kan med de specialverktyg och de maskiner vi använder utföra ett effektivt och snabbt arbete, vilket blir mycket kostnadseffektivt för våra kunder.