Så går föräldrasamtal med terapeut till

Posted by in Okategoriserade

Det kommer tillfällen när man som förälder kan känna som att man inte riktigt vet hur man ska agera i förhållandet till sitt barn. Ett alternativ kan då vara att delta i föräldrasamtal med en terapeut. Bosse Wiberg håller i föräldrasamtal för er i Sala, Gävle, Sandviken och Västerås.

föräldrarsamtal

Föräldrasamtal för er i Sala, Gävle, Avesta, Sandviken och Västerås

När du som förälder i Sala, Gävle, Sandviken eller Västerås tar hjälp genom föräldrasamtal går det till på det viset att den nuvarande situationen med barnet diskuteras. På det viset kan det redas ut vad som är problemet och vad som kan göras åt det.

Anledningen till att man går på föräldrasamtal med en terapeut kan vara många. Det kan handla om att man vill tala om att vara förälder eller att man har ett barn som mår dåligt. Att ens barn mår dåligt kan få konsekvenser som att han eller hon får sömnproblem, att hen missar studierna och mycket annat. Ett annat scenario kan vara att du som förälder av någon anledning mår dåligt, vilket påverkar relationerna inom familjen.

Vid sådana tillfällen som de ovan beskrivna kan det bli aktuellt för dig som är förälder i Sala, Gävle, Sandviken eller Västerås med omnejd att gå på föräldrasamtal.

Under föräldrasamtalens gång diskuteras alltså vad som egentligen är problemet och anledningen till att både föräldrar och barn mår dåligt. Sedan sätts även mål upp som beskriver hur man skulle vilja att det egentligen såg ut i familjen.

Andra typer av samtal än föräldrasamtal

Förutom föräldrasamtal kan även andra alternativ för er i Sala, Gävle, Sandviken och Västerås med omnejd som har problem inom familjen vara sådant som samtal mellan terapeuten och barnet eller ungdomen i fråga eller samtal där alla inom familjen är närvarande, så kallade familjesamtal.