Medicinska utredningar i Mariestad och Skaraborg

Posted by in Okategoriserade

Det kan finnas flera anledningar till att man inte kan fungera normalt i vardagen och på ett arbete. För att reda ut exakt vad en individs specifika problem, fysiska eller psykiska, beror på kan en medicinsk utredning göras. Vadsbo Specialistvård gör medicinska utredningar åt er som bor i Mariestad och resten av Skaraborg.

Boka tid för medicinsk utredning i Mariestad och Skaraborg här.

Medicinska utredningar

Anledningar till medicinska utredningar

Det finns olika anledningar till att ni i Mariestad eller någon annanstans i Skaraborg kan tänkas vara i behov av en medicinsk utredning. Det kan vara att man upplever att man har problem med sådant som sin koncentration, är speciellt stresskänslig, har problem med samspelet i sociala relationer med andra människor eller något annat. Det är sådant som kan vara tecken på att man lider av neuropsykiatriska problem, som exempelvis ADHD. Då kan en neuropsykiatrisk utredning, NPU, bli aktuell.

Det kan också vara att förmågan till att arbeta måste undersökas. När man undersöker en persons arbetsförmåga med en så kallad aktivitetsförmågeutredning, AFU, är anledningen att man vill se vad för typ av arbete som personen kan tänkas vara kapabel att utföra.

När den medicinska utredningen i Skaraborg utförs går man igenom patientens totala tillstånd för att kunna se vilka problem som personen har och vad för konsekvenser som dessa problem får.

Må bättre med medicinsk utredning i Mariestad och Skaraborg

Det som den som genomför en medicinsk utredning i Mariestad och Skaraborg får ut av utredningen är hjälp att se vilken behandling som behövs för att må bättre. Efter en medicinsk utredning kan också särskilda intyg skrivas ut för exempelvis Försäkringskassan.

Förutom de medicinska utredningarna NPU och AFU är andra alternativ till medicinska utredningar för er i Skaraborg, som utförs vid mottagningen i Mariestad, SLU och TMU. SLU står för ett särskilt läkarutlåtande och TMU för en teambaserad utredning.