Det här är åtgärdskoder

Posted by in Okategoriserade

Något som man kanske har hört talas om utan att riktigt veta vad det innebär är klassifikation av vårdåtgärder samt åtgärdskoder. KVÅ är ett system inom hälso- och sjukvården som används för att klassificera olika typer av insatser och undersökningar som utförs.

Läs mer även här om åtgärdskoder och annat kring den här typen av klassifikation.

Åtgärdskoder används vid klassifikation inom sjukvården.


Åtgärdskoder inom hälso- och sjukvården

Det finns många typer av hälsobesvär som man kan ha oturen att utsättas för. Därför behövs många olika typer av insatser, åtgärder och undersökningar inom sjukvården, dels för att ta reda på vad som kan vara fel och för att förebygga problem och dels för att åtgärda hälsobesvär.

KVÅ är en så kallad klassifikation av den här typen av åtgärder inom hälso- och sjukvården där det visas hur en viss åtgärd kan grupperas samman med liknande åtgärder. Åtgärder som olika medicinska insatser och undersökningar som tillhör samma gruppering benämns i klassifikationen med samma typ av kod, så kallad åtgärdskod.

För att underlätta när personal registrerar en viss diagnos från en patient via den här typen av klassifikation finns det företag som tar fram lathundar för exempelvis koder. Genom att det finns en lathund för åtgärdskoder att följa så kan läkarens arbete med registreringen förenklas.

Fråga om klassifikation och åtgärdskoder

Det finns alltså hjälpmedel och verktyg att använda för att underlätta klassifikationen med exempelvis koder. Och för att veta mer om de hjälpmedel som finns kan det vara bra att ta kontakt med ett företag inom läkemedel och sjukvård som tillhandahåller den här typen av tjänst. På det viset kan man få veta mer om hur till exempel en lathund för åtgärdskoder underlättar arbetet.