Därför är mögel farligt

Posted by in Okategoriserade

Att man inte vill ha mögel i hemmet skulle nog de flesta hålla med om och att mögel är skadligt är något som man ofta hör om. Men varför är egentligen mögel farligt?

Läs mer även här om varför mögel är farligt

Mögel förknippas ibland med hälsobesvär.


Mögel kan påverka material i hemmet och boendes hälsa

I husets fuktigare delar kan man få problem med att mögel börjar växa. Det kan till exempel var i tvättstugan, badrummet, på vinden eller i en källare. Bakgrunden till att man få besvären är ofta just fukten som kan ta sig in utifrån eller bero på att mycket vatten rinner i rummet, eller möjligen på ett läckage av vatten.

Oavsett bakgrunden till varför man får problem med mögel så vill man undvika detta. Anledningen till att man ser detta som farligt är att hälsobesvär vid vissa tillfällen brukar sammankopplas med att man bor i ett hem med fukt och mögel. Mikrosvamparna påverkar också det material som det växer på negativt och bryter ned det.

Om man har problem med luftvägarna, täppt näsa, kliande ögon eller utslag kan det vid vissa tillfällen sammankopplas med mikrosvampar. Om man har mögel i hemmet kan nedbrytande av det angripna materialet även leda till att man måste sanera och renovera i hemmet.

Undvik att få mögel i hemmet

Med tanke på de negativa effekterna som möglet för med sig i hemmet så finns det all anledning att försöka undvika att få besvären i hemmet. Det gör man genom att försöka se till att det inte blir för mycket fukt i hemmet, eftersom mikrosvamparna kräver fukt för att växa. Det kan handla om att se till att få bort vatten från golvet i husets våtutrymmen samt att se till att ventilationen är bra och att fukten kan föras bort istället för att samlas.