Jakt – för bättre hälsa

Posted by in Okategoriserade

Många jägare har under lång tid upplevt hur bra de mår av att vara ute på jakt och att vistas i naturen. Nu finns det forskning som visar att det finns ett samband och att det har en positiv inverkan på hälsan att vara ute i skog och mark.

Hos jaguargruppen.se hittar du som jägare allt som behövs för att vistas i skog och mark.

I dagens samhälle sitter vi ofta still och intrycken under en dag är många och kan vara svåra att hantera. Det ställs också höga krav på oss vilket kan påverka hur vi mår. Att ströva runt i skogen skapar lugn och harmoni hos de flesta människor och ökar välbefinnandet. Kroppens rörelsebehov tillgodoses och man får frisk luft. Att vara aktiv i naturen innebär att kroppen utsätts för en mängd olika rörelser som är stärkande.

Vännerna i jaktlaget ökar välbefinnandet

Den sociala samvaron det innebär att få vara en del i ett jaktlag har också positiv inverkan på hälsan. Ofrivillig ensamhet har negativ effekt på hälsan, oron och stressen kan leda till hjärt-kärlsjukdom och i värsta fall vara livsfarlig. I ett jaktlag får man sällskap och uppleva känslan av att vara en viktig del i ett sammanhang. Hjärnan stimuleras av att vara social med andra människor vilket minskar risken för att drabbas av demenssjukdomar till exempel.

Jägarens bästa vän

Har man dessutom en jakthund i sällskap så är det ännu bättre. En jakthund förbättrar hälsan både psykiskt och fysiskt. Både som jägare och hundägare blir man mer fysiskt aktiv vilket är en förutsättning för en god hälsa och långt liv. Undersökningar visar att hundägare i allmänhet och ägare till jakthundar i synnerhet har ett friskare hjärta och starkare immunförsvar. Att kela med en fyrbent vän höjer nivåerna av dopamin och serotonin vilket dämpar ångest och sänker blodtrycket.

Livet som jägare innebär alltså en fördel för hälsa och det finns flera anledningar till det. En jägare vistas till stor del aktivt ute i skog och mark vilket ger fysisk aktivitet, styrka och välbefinnande. Att umgås med likasinnade i exempelvis jaktlaget ger gemenskap och meningsfullhet vilket både är stimulerande och bidrar till lugn och harmoni. De jägare som har hund har ytterligare hälsofördelar så som friskare hjärta och mindre ångest.